Speakat

Brandskydd

   Vi på Speakat har mycket lång erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete, vi är certifierade sakkunniga. Med oss kan du känna dig helt trygg och om det inte vore nog att arbeta med några av dom bästa i brandskyddsbranschen så kan vi också erbjuda några av dom bästa i en rad branscher genom våra systerbolag i Builda koncernen, på så vis kan vi bli er helhetsleverantör av brandskydd.

   Systematiskt brandskyddsarbete är som ni antagligen vet ett lagkrav sedan 2004. SBA krävs för att skapa trygga arbets- och boplatser. Efter att en brandtekniker inventerat er fastighet hjälper han er att reda ut begrepp och skapa rutiner för ronderingar där ni själva inventerar ert brandskydd. Vi rekommenderar Tillse ett digitalt verktyg som tar era fastigheter upp i molnet, på så sätt kan ni se vem som gjort ronderingen när och om det skulle finnas avvikelser så kan ni rapportera direkt i appen och lägga ut en förfrågan för åtgärd direkt i appen. Tillse ger på så vis

   Vi kan också självklart leverera brandsläckare och anda säkerhetsprodukter. Samt sköta underhållet av brandalarmsanläggningar, utrymningslarm och så vidare. Så behöver du en sakkunnig brandtekniker för SBA så har ni kommit till rätt ställe, kontakta oss via mail eller telefon och boka er brandskyddstekniker idag.

Tillgänglighet

Speakat kan sköta hela, eller delar av, ert arbete med tillgänglighetsanpassningar. Vi har certifierade sakkunnig tillgänglighet på Speakat och det är något som gör att vi kan hjälpa er direkt. Vi utför inventeringar i nuvarande bestånd, råder gällande vilka regelverk som gäller och vad som som ska tänkas på, råder vilka åtgärder som ska utföras samt utför själva tillämpningarna.

Vi har en bred erfarenhet av alla delar av processen, och har till och med utvecklat egna verktyg och metoder för tillgänghetsanpassningar. Vi värdesätter våra kunder och deras kunder, såsom hyresgäster. Det är centralt att verksamheten i fastigheten ska kunna fortsätta som vanligt, med så lite avbrott som möjligt.

Tillgänghet är ett brett begrepp, om kan betyda olika saker i olika sammanhang. Gemensamt för de olika betydelserna är att det handlar om att just tillgängliggöra miljöer, platser och byggnader för människor. Det som för en person om saknar funktionsnedsättning, inte är något som helst problem, kan vara ett stort hinder för  den som har.

Denna breda bild är viktigt att ha förståelse för, både som beställare och som leverantör. Ofta är det rörelsehinder som är det främsta som kommer att tänkas på när det pratas tillgänghet, men alla olika aspekter är lika viktiga. Speakat jobbar med helheten och de lösningar vi tar fram tar alla olika funktionsnedsättningar i beaktning, för att skapa så tillgängliga miljöer som möjligt.

Vad är en tillgänglighetsanpassning?

För att kunna ha ett bra samtal om tillgänglighet och hjälpa våra kunder på bästa sätt, är det viktigt att vi har samma definition av vad en anpassning är. För Speakat är en anpassning centrerat kring dessa tre punkter.

Varför tillgänglighetsanpassa?

Vi hjälper er att kartlägga vilket behov av insatser ni har för att få till en anpassning som uppfyller kraven ni eftersträvar. Anledningarna till att anpassa kan vara olika, men är viktiga på sina individuella sätt.

Speakat kan ordna all tillsyn och skötsel som ni kan behöva. Ni ska kunna fokusera på er verksamhet, inte på att säkerhetsställa driften av era fastigheter. Vi hanterar i första hand förebyggande skötsel för att undvika onödiga kostnader längre fram. Men självklart åtgärdar vi även akuta ärenden där vi ser skötseln tidigare har saknats saknats. Vi ger er rätt bedömning för rätt åtgärd och avhjälper själva alla mindre åtgärder. På Speakat kan vi hjälpa er med bland annat hissar, dörrar, larm och temperaturer i era fastigheter.

Eftersom vi på Speakat har en tanke om att göra ert fastighetsägande problemfritt och friktionslöst så har vi Builda i ryggen med systerbolag inom alla hantverksgrupper. Genom oss får ni hjälp med el, tele/data, ventelation, ovk, vvs, kyla, energi, automation, besiktningar, projektledning samt inventering och rondering. Vi rekommenderar att  arbeta i Tillse, på så sätt kan alla använda samma verktyg och kommunicera på samma plattform.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *