SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Med oss kan du känna dig trygg. Vi på Speakat fastighetstjänster säkerhetsställer att du som kund alltid uppfyller alla lagar och krav när det kommer till följande delar inom brandskydd.

Besiktning

Nödutgång

Brandsläckare

Vi ser över och ser till att allt finns på plats och att ni har allt som skulle behövas om en brand skulle ske. Vi tar hand om besiktningar, märkningar och brandskyddsdokumentation. Vi ordnar allt inom säkerhet, brand och nödutgångar. Vi placerar ut brandsläckare och sprinklers på genomtänkta platser.

Sök