Vad innebär tillgänglighet?

Tillgänghet är ett brett begrepp, om kan betyda olika saker i olika sammanhang. Gemensamt för de olika betydelserna är att det handlar om att just tillgängliggöra miljöer, platser och byggnader för människor. Det som för en person om saknar funktionsnedsättning, inte är något som helst problem, kan vara ett stort hinder för  den som har.

Denna breda bild är viktigt att ha förståelse för, både som beställare och som leverantör. Ofta är det rörelsehinder som är det främsta som kommer att tänkas på när det pratas tillgänghet, men alla olika aspekter är lika viktiga. Speakat jobbar med helheten och de lösningar vi tar fram tar alla olika funktionsnedsättningar i beaktning, för att skapa så tillgängliga miljöer som möjligt.

Vad är en tillgänglighetsanpassning?

För att kunna ha ett bra samtal om tillgänglighet och hjälpa våra kunder på bästa sätt, är det viktigt att vi har samma definition av vad en anpassning är. För Speakat är en anpassning centrerat kring dessa tre punkter.

En lösning som funkar oavsett nedsättning

Ett förhållningssätt till det redan byggda

Alltid en bedömningsfråga

Varför tillgänglighetsanpassa?

Vi hjälper er att kartlägga vilket behov av insatser ni har för att få till en anpassning som uppfyller kraven ni eftersträvar. Anledningarna till att anpassa kan vara olika, men är viktiga på sina individuella sätt.

Värderingar - vilja att vara tillgänglig

Medarbetare - arbetsmiljöansvar

Lagkrav - tillgängliga miljöer

Sakkunniga inom tillgänglighet

Speakat kan sköta hela, eller delar av, ert arbete med tillgänglighetsanpassningar. Vi utför inventeringar i nuvarande bestånd, råder gällande vilka regelverk som gäller och vad som som ska tänkas på, råder vilka åtgärder som ska utföras samt utför själva tillämpningarna.

Inventeringar

Åtgärdsförslag

Anpassningar

Vi har en bred erfarenhet av alla delar av processen, och har till och med utvecklat egna verktyg och metoder för tillgänghetsanpassningar. Vi värdesätter våra kunder och deras kunder, såsom hyresgäster. Det är centralt att verksamheten i fastigheten ska kunna fortsätta som vanligt, med så lite avbrott som möjligt.