Säkra hantverkartjänster

Speakat.Hemsida.Builda. koncern.

Speakat skapades för att kunna tillse våra kunders behov av EN samordnande kontaktyta för samtliga fastighetsservicetjänster. Vi frigör tid och energi för er kärnverksamhet. Vi underlättar er förvaltning genom vår helhetslösning för fastighetstjänster. Vi servar allt som har med ventilation, rör, el, lås, larm styr- och reglersystem. Vi löser ljud- och klimatproblem, råttsanering, vattenläckor med mera. Vi samarbetar med noga utvalda underentreprenörer och leverantörer. Detta är företag och personer som vi har byggt upp ett långt samarbete med och där vi redan har ramavtal på plats.

Eftersom vi ansvarar för alla yrkeskategorier ochhar tillgång till dem i en och samma organisation ser vi till att ni som kunder har en kvalitetssäkrad leverans från ax till limpa. Ni slipper problem i form av samverkans- och samordningsmissar eftersom vi har överblick på hela processen. Ni möter en kontaktperson att bolla era idéer med och som tar ansvaret fullt ut.

Samarbetspartners

Speakat jobbar mycket med våra systerbolag inom olika hantverksområden, för att säkerställa att det alltid finns någon redo att hjälpa dig med din fastighet.

Vavis utför installationer och underhåll inom VS, sprinkler, licenssvets, värmepumpar och värmesystem.

Elcent gör det mesta inom el; installation, service, styr- och reglerteknik, KNX-system, tele och data.

Tigtag jobbar med byggsmide; ifrån traditionellt smidesarbete till modernare tekniker såsom laserskärning, CNC-fräsning, etc.

Lvator tar ett helhetsgrepp kring hissteknik; nyinstallation, service och ombyggnad.

Omvent utför om-, till- och nybyggnation, service, projektering, tekniska utredningar, OVK, injusterinar, drift- och energioptimeringar.

Tvåtumfyra utför både entreprenader och servicearbeten, främst för större fastighetsägare – både privata och offentliga.