Fastighetsdrift - tillsyn och skötsel

Speakat tar hand om all tillsyn och skötsel som ni kan behöva. Ni ska kunna fokusera på er verksamhet och inte på att säkerhetsställa driften av era fastigheter. Vi hanterar all förebyggande skötsel, åtgärdar akuta ärenden där skötseln saknats. Vi ger er rätt bedömning för rätt åtgärd och avhjälper själva alla mindre åtgärder.

Förebyggande

Akuta åtgärder

Drift

I ryggen har vi koncernen Builda med systerbolag inom alla hantverksgrupper. Genom oss får ni hjälp med el, tele/data, ventelation, ovk, vvs, kyla, energi, automation, besiktningar, projektledning samt inventering och rondering.

Sök